Recent Submissions

  • Örgütsel Çeviklik 

    Sunman, Gözde (Özgür Yayınevi, 2023)
    Günümüzde küresel boyutlara ulaşan yoğun rekabet ve yaşanan hızlı değişimler sonucu ortaya çıkan çevresel belirsizlikler, fırsat ve tehditler organizasyonları önemli bir şekilde etkilemektedir. Bu dinamik ve sürekli ...
  • Büyük Veri ve Yönetim 

    Sunman, Gözde (Gazi Kitabevi, 2022)
    Büyük veri platformları ve analitik yazılımların temel amacı, analitik ile büyük veri kümelerinden değerli bilgiler elde etmektir. Bu içgörüler çok önemlidir. Çünkü işletmenin dijital çağın avantajını kullanmasını sağlamaktadır ...