Recent Submissions

 • Çin Siyasal Düşüncesi ve Siyasi Tarihi Bağlamında Çin Siyasal Elitleri Cilt 1: (1840 – 1978) 

  Ulusoy, Can (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Bu çalışma, Çin siyasal düşünceler tarihi ve siyasi tarih bağlamında Çin siyasal elitlerini 1840-1978 yılları arasında elit dolaşımı teorileri eşliğinde tartışmaktadır. Ayrıca geleneksel siyasal elit tipinin dönüşümünü ...
 • Her Yönüyle Ekoturizm 

  Kasalak, Murad Alpaslan; Bahtiyar Sarı, Dilara (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Günümüzde sürdürülebilir turizm şemsiyesi adı altında gelişen önemli turizm çeşitleri arasında yer alan ekoturizm, doğa ile iç içe tatil tasarlayan turistlerin ilgisini çekmektedir. Ekoturizme yönelik ilgi akademik yayınlara ...
 • Hegemonic Transitions from Past to the Future 

  Taşkesen, Suat (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  In the realm of historical capitalism, a notable and intricately woven relationship comes to light between the cycles of accumulation and cycles of hegemony. This connection becomes apparent due to the significant impact ...
 • Havayolu Sektörüne Yönelik “EASA” Düzenlemelerine Genel Bakış 

  Aydoğan, Serhat (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Türkiye'de sivil havacılık faaliyetleri ve havacılık eğitimlerinde son dönemde önemli gelişmeler görülmesine rağmen sivil havacılığa yönelik yayınların bu hıza erişememesi nedeniyle yeni kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. ...
 • TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI “SÜRDÜRÜLEBİLİR” Mİ? 

  Akkuş, Aygül; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  1980’li yıllarda neoliberal politikaların yarattığı küresel çaplı etki, birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da hissedildi. Kapitalist üretim biçiminin toprak mülkiyetinde yarattığı dönüşümle tarım, geleneksel üretim ...
 • Beşerî Bilimlerin 50 Rengi: Çevreci, Dijital, Tıbbi ve Posthüman Sesler 

  Ağın, Başak; Yılmaz, Zümre Gizem; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Akademik ve sanatsal kariyerlerinin farklı basamaklarından, farklı nesil ve coğrafyalardan 52 kişinin kaleminden, fırçasından gözünden ve sazından çıkan bu kitap, tüm dünyada yaygınlaşan ve Türkiye'de son dönemde hızlanan ...
 • Montessori Matematik Araçları Uygulamaları 

  Uysal, Ebru; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Matematik tamamıyla soyut bir bilgi türüdür, bu soyutluğu somut hale getirip çocuğa sunmak da Maria Montessori gibi bir dehanın eseridir. Montessori sınıfındaki sade ve rahatça anlaşılabilir matematik araçları işte bu zarif ...
 • Tasswr Ufuk Mushtarak le Al-Insanieh w Al-Kawkab (تصور أفق مشترك للإنسانية والكوكب) 

  Karasar, Hasan Ali; Oğuz, Şafak; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  مرت البشرية وكوكبنا بأوقات عصيبة. لقد كنا نشهد حربًا على مستوى الدول تضمنت تهديدًا نوويًا، وهو تطور مثير للقلق يبدو أنه انزلق من وعي العالم. لقد شهدنا حروبا أهلية، على أساس التنافس الديني أو العرقي، أدت إلى قتل جماعي ...
 • “Engelsiz Kurgular” Seçme Öyküler 

  Oylubaş Katfar, Duygu; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  İnsanoğlu var olduğu günden bugüne değin her zaman engellerle karşılaştı. Bu engeller kimi zaman rahatça kimi zaman da zorlu mücadeleler ile aşıldı. Ama aşıldı… İnsanoğlu büyük küçük tüm engellerle mücadele etmeyi bir ...
 • Imagining a Common Horizon for Humanity and the Planet 

  Karasar, Hasan Ali; Oğuz, Şafak; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  "Global problems, such as climate change and past and potential pandemics place a heavy burden on humanity and our planet. We need the cooperation of scientists and philosophers from all disciplines in order to seek and ...
 • İnsanlık ve Gezegen İçin Ortak Ufuk Tasavvuru 

  Karasar, Hasan Ali; Oğuz, Şafak; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  "İklim Değişikliği, geçmiş ve muhtemel salgınlar ve benzeri küresel krizler, insan­lığı ve gezegenimizi tehdit ediyor. Tüm disiplinlerden bilim insanları ve düşünür­ler bu krizlerden çıkış yolları aramak ve bulmak için iş ...
 • Kapadokya Ekonomi Toplantıları - VI: Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım 

  Akkuş, Aygül; Kapadokya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Tarım sektörünün insan sağlığının devamında hayati önem arz ettiği bilinen bir gerçektir. Bilinen diğer bir gerçek ise, tarım sektöründe gerçekleştirilen üretimin verimliliğinin artırılmasında ve bu sektörde (kırsal kesimde) ...
 • Afet Sonrası Acil Beslenme İhtiyaçları ve Koordinasyon Panel ve Çalıştayı: Sonuç Raporu 

  Yalap, Rukiye; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Kapadokya Üniversitesi tarafından 10 Mart 2023 tarihinde çevirim içi düzenlenen “Afet Sonrası Acil Beslenme İhtiyaçları ve Koordinasyon” başlıklı toplantı, panel ve çalıştay olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. ...
 • Territorial Governance and Environmental Protection Volume 2: Writings On Urban and Environmental Issues 

  Keleş, Ruşen (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  “As Cappadocia University, we are very much honored to publish this important contribution to the literature. The author, Professor Ruşen Keleş is the leading academician and intellectual of our country who raised generations ...
 • Slow Food Eğitimi El Kitabi 

  Cometti, Valeria; Durante, Stefania; Guimaraes, Mariana; Mesmain, Michèle; Artar, Müge; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Bu el kitabının amacı, Slow Food eğitim manifestosunda ve politikasında ifade edilen ilkelerin gerçek hayata nasıl yansıtılabileceğini göstermek için Slow Food birliklerinin liderlerine ve eğitimcilerine pratik tavsiyeler ...
 • GENÇ KÜLTÜR ELÇİLERİ KONYA ETKİNLİK KİTABI 

  Artar, Müge; Çakır İlhan, Ayşe; Okvuran, Ayşe; Güneröz, Ceren (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü ve Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma ve temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve ...
 • GENÇ KÜLTÜR ELÇİLERİ KAPADOKYA ETKİNLİK KİTABI 

  Artar, Müge; Çakır İlhan, Ayşe; Okvuran, Ayşe; Güneröz, Ceren (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü, Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma, temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve tanıtım ...
 • GENÇ KÜLTÜR ELÇİLERİ REHBER EL KİTABI 

  Artar, Müge; Çakır İlhan, Ayşe; Okvuran, Ayşe; Güneröz, Ceren (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  21. yüzyıl becerilerini taşıyan, çok yönlü ve Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel, doğal ve teknolojik mirasını çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarma ve temsil etme yeteneği gelişmiş; sanat, kültür, turizm ve ...
 • Kapadokya Ekonomi Toplantıları - V: Kamu Yönetimi Eğitim Programlarının Sorgulanması 

  Aykaç, Yakup Atamer; Kapadokya Üniversitesi (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2023)
  "KAPADOKYA EKONOMİ TOPLANTILARI V" çerçevesinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan lisan ve lisansüstü öğrencilerin büyük bir bölümünün bürokraside çalışmayı arzu ettikleri bilinen bir gerçek olmasına rağmen, ...
 • Kültürel Çalışmalar Pratiği 

  Johnson, Richard; Chambers, Deborah; Raguram, Parvati; Tincknell, Estella (Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Weber ve Geertz’i takip ederek insan denen varlığı kendi ördüğü anlamlılık ağlarında asılı kalan bir hayvan olarak tanımlarsak kültür denen muammayı anlamak ve çalışmak ayrı bir önem kazanır. Kültür gerçekten de bir muamma, ...

View more