Recent Submissions

 • DUMANSIZ HAVA SAHASI UYGULAMA YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2024)
  Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesinin personel, öğrenci, misafir ve diğer paydaşlarının tütün ürünlerinin zararlarından korunması ve Üniversite yerleşkelerinde temiz hava solunabilmesinin sağlanmasına yönelik ...
 • AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2024)
  Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi’nde yürütülen Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.
 • UYGULAMALI EĞİTİMLER YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2024)
  Bu yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin işletmede mesleki eğitim, staj ve/veya uygulamalı ders eğitimleri esnasında; a) Öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmeyi, b) ...
 • YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMALARI KOMİSYONU YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2023)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Komisyonunun kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 • MİSAFİR VE DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILARLA İLGİLİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2023)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde belirli bir süre için misafir araştırmacı veya doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmayı isteyen kişilerle ilgili uygulama esas ve usullerini belirlemektir.
 • KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2023)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi bünyesinde hizmet veren konukevlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile akademik ve idari personel ve ayrıca Kapadokya Üniversitesi tarafından ...
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSİ YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2023)
  Bu Yönerge; Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisinin kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenler.
 • DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2022)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerini geliştirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla Danışma Kurulları oluşturmak ve bu kurulların çalışma usul ve ...
 • AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN SINAV USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2021)
  Kapadokya Üniversitesi azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • YENİ KORONAVİRÜS SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2021)
  Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen salgın ile mücadeleye yönelik korunma ve kontrol önlemlerinin etkin ve dinamik şekilde yürütülmesi, güvenli eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine ...
 • KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2020)
  İşbu yönerge, Kapadokya Üniversitesi’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe ...
 • DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2020)
  Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından başarıyla mezun olan, ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kapadokya Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere ...
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİSYONU YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2023)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin doğal ve kültürel sürdürülebilirlik faaliyetlerini koordine etmek üzere oluşturulan Sürdürülebilirlik Komisyonunun, kuruluş, görev ve çalışmasına dair esasları düzenlemektir.
 • BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIM DESTEĞİ VE YAYIN TEŞVİK YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2024)
  Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlere katılımını desteklemek ve öğretim elemanları tarafından yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve bilimsel ...
 • BİTİRME TEZİ/PROJESİ VE DERS ÖDEVİ/PROJESİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2020)
  Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi önlisans/lisans programlarında Bitirme Tezi/Projesi ve Ders Ödevi/Projesi hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2020)
  Bu yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi bünyesinde ilgili akademik birimlerde eğitim-öğretim yapan bölümlerde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, akademik yarıyıllar dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz ...
 • AÇIK BİLİM VE KÜTÜPHANE KOMİSYONU YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2019)
  Bu Yönergenin amacı, (1)Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, ...
 • AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2019)
  Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Kapadokya Üniversitesi Açık Arşiv Sisteminde (KÜNASİS) depolanması ve bilim dünyasının hizmetine sunulmasına ilişkin usul ...
 • KÜTÜPHANE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2020)
  Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve birim kütüphanelerinin tanımını, görevli personel ile kullanıcıların, görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirlemek amacıyla ...
 • KALİTE DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ 

  Kapadokya Üniversitesi (2019)
  Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin dış paydaşlarla tecrübe paylaşımının sürekliliğini sağlamak üzere oluşturulan Kalite Danışma Kurulunun, kuruluş̧, görev ve çalışmasına dair esasları düzenlemektir.

View more