Toplam kayıt 54, listelenen: 1-20

  • ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2017)
   Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi’nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
  • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2018)
   Bu yönergenin amacı, (a) Kapadokya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemek, (b) Fikir ürünleri oluşturan veya geliştiren araştırmacıları, bu ...
  • AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Kapadokya Üniversitesi Açık Arşiv Sisteminde (KÜNASİS) depolanması ve bilim dünyasının hizmetine sunulmasına ilişkin usul ...
  • AÇIK BİLİM VE KÜTÜPHANE KOMİSYONU YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu Yönergenin amacı, (1)Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Mensuplarının araştırma verilerinin ve akademik çalışmalarının, açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve açık erişimle, ...
  • KALİTE DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu Yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin dış paydaşlarla tecrübe paylaşımının sürekliliğini sağlamak üzere oluşturulan Kalite Danışma Kurulunun, kuruluş̧, görev ve çalışmasına dair esasları düzenlemektir.
  • KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Dairesinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  • PAYDAŞ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarının belirlenmesi, analizi ve kalite güvencesi sistemine katılma usul ve esaslarını düzenlemektir
  • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörlüğüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.
  • YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI HAZIRLAMA VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu Yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı hazırlanması uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin belirlenen kurallara uymalarının sağlanması, Üniversiteye ...
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesinde (KÜN) bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv ...
  • TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2019)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde hazırlanan tezlerin ve dönem projelerinin yazımı ve ...
  • BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin önlisans ve lisans burslu ve burssuz programlarında/bölümlerinde eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, öğrencileri doğum yeri veya ikamet ...
  • BİTİRME TEZİ/PROJESİ VE DERS ÖDEVİ/PROJESİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Üniversitesi önlisans/lisans programlarında Bitirme Tezi/Projesi ve Ders Ödevi/Projesi hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinde faaliyet gösteren uzaktan, örgün ve sertifika programlarında açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile okutulacak derslere ilişkin usul ve esaslar ile Açık ve Uzaktan Öğretim ...
  • DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından başarıyla mezun olan, ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kapadokya Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere ...
  • KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   İşbu yönerge, Kapadokya Üniversitesi’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe ...
  • ENGELSİZ KÜN BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu Yönergenin amacı, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için alınması gereken önlemleri belirleyip, ...
  • DUYURU VE BİLGİLENDİRME YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, Kapadokya Üniversitesinin iç ve dış paydaşları ile kamuoyunun, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal/kültürel/sportif faaliyetler hakkındaki bilgilere açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir ...
  • DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

   Kapadokya Üniversitesi (2020)
   Bu yönergenin amacı, değişim programlarının işleyiş, usul ve esaslarını düzenlemektir.